15-22 października 2017

Misje Święte w Roku 100 rocznicy Objawień Fatimskich w 25. rocznicę powstania Diecezji Legnickiej oraz w 20. rocznicę koronacji Cudownej Ikony Krzeszowskiej którą dokonał Papież Św. Jan Paweł II w Piastowskiej Legnicy w dniu 2 czerwca 1997 roku. Prowadzący: Ojciec dr Henryk Kałuża SVD

Drodzy i Szanowni Parafianie !

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi” – pamiętamy te słowa, wypowiedziane przez Świętego Jana Pawła II na początku Jego pontyfikatu. Słowa tak często powtarzane. Pragniemy zaprosić Was do wspólnej refleksji i modlitwy. Kiedyś Wasi rodzice i rodzice chrzestni wyznali podczas chrztu każdego z was takie słowa: „taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

Prosimy Was, Drodzy Państwo: rozważajcie te prawdy wiary i żyjcie nimi na każdy dzień. My, duszpasterze parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie wraz z Ojcem Misjonarzem dr Henrykiem Kałużą - Werbistą z Nysy; wychodząc Wam naprzeciw pragniemy zaprosić Was wszystkich na MISJE ŚWIĘTE, które poprowadzą nas wszystkich w objęcia Matki Bożej Fatimskiej i Łaskawej Pani Krzeszowskiej ku Chrystusowi Królowi – Jedynemu Zbawicielowi Świata. Otwórzmy więc drzwi naszych serc i pójdźmy za Jezusem ! Niech nikogo nie zabraknie u kratek konfesjonału w środę 18 października oraz na Uczcie Eucharystycznej podczas nauk misyjnych. MISJE KRZESZOWSKIE potrwają od niedzieli 15 października do niedzieli 22 października 2017 roku. Odbywać się będę w Krzeszowie, Krzeszówku i Czadrowie. Bardzo prosimy Państwa o modlitwę za dobre przygotowanie Misji Świętych w naszej Wspólnocie oraz za Ojca Misjonarza. Na czas tych świętych przeżyć życzymy wszystkim pogłębienia swojej wiary!

Plan Misji Świętych w Krzeszowie od 15 do 22 października 2017 roku

Poniedziałek 16 października

Temat: Papież Rodziny „Miłość cierpliwa jest i łaskawa”

10.00 –Spotkanie dla uczniów Zespołu Szkół

12.00 –Msza św. z nauką dla dorosłych

15.00 –Wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka

16.00 –Msza św. z nauką w Krzeszówku

17.00 –Msza św. z nauką w Czadrowie

18.00 –Msza św. z nauką w Krzeszowie

19.30 –Spotkanie dla związków niesakramentalnych w Krzeszowie

Wtorek 17 października

Temat: Święty Józef „Miłość nie zazdrości; nie szuka poklasku”

10.00 –Spotkanie dla uczniów Zespołu Szkół

12.00 –Msza św. z nauką dla dorosłych

15.00 –wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka

16.00 –Msza św. z nauką w Krzeszówku

17.00 –Msza św. z nauką w Czadrowie

18.00 –Msza św. z nauką w Krzeszowie

19.30 –Spotkanie dla Rodziców dzieci komunijnych, rocznicowych oraz młodzieży bierzmowanej oraz Apel Jasnogórski

Środa 18 października

Temat: Dzień Świętej Spowiedzi „Miłość nie jest bezwstydna; pychą się nie unosi”

11.00 –Spowiedź dla dzieci z Zespołu Szkół oraz dorosłych

12.00 –Msza św. z nauką dla dzieci i dorosłych

15.00 –Wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka

16.00 –Spowiedź w Krzeszówku i Msza św.

16.30 –Spowiedź w Czadrowie i Msza św.

17.00 –Spowiedź w Krzeszowie

18.00 –Msza św. z nauką w Bazylice

19.30 –Spotkanie dla młodzieży ze Szkół Średnich z „błogosławieństwem na życie”

Czwartek 19 października

Temat: Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych „Miłość gniewem się nie unosi; nie szuka swego”

12.00 –Msza św. z nauką dla dorosłych

15.00 –Wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka

16.00 –Msza św. z kazaniem w Krzeszówku

17.00 –Msza św. z kazaniem w Czadrowie

18.00 –Msza św. z kazaniem w Krzeszowie

19.30 –Nabożeństwo powołaniowe zakończone Apelem Jasnogórskim

Piątek 20 października

Temat: Matka Bolesna – patronka dobrej śmierci „Miłość złego nie pamięta”

11.00 –Modlitwa Wypominkowa za zmarłych (czytelnie wypełnione kartki z Imionami zmarłych przynosimy wcześniej do bazyliki)

12.00 –Msza św. z nauką misyjna

15.00 –Wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka

16.00 –Msza św. za zmarłych w Krzeszówku z procesja na Cmentarz

17.00 –Msza św. za zmarłych z nauka misyjną w Czadrowie

18.00 –Msza św. za zmarłych oraz Procesja na Cmentarz Parafialny w Krzeszowie (przynosimy świece i gromnice)

Sobota 21 października

Temat: Maryja – Królową Polskiego Narodu „Miłość nigdy nie ustaje”

12.00 –Msza św. z nauką misyjną

15.00 –Wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka

16.00 –Msza św. z nauką misyjną w Krzeszówku

17.00 –Msza św. z nauka misyjną w Czadrowie

18.00 –Msza z nauką oraz Nabożeństwo Fatimskie zakończone Apelem Jasnogórskim

Niedziela 22 października

Temat: Królowi cześć i chwała w Dzień Pański „Idźcie i głoście Jezusa w życiu”

7.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

7.30 – Msza z nauką misyjną dla dorosłych

9.00 – Msza św. z nauką misyjną w Krzeszówku

10.00 –Msza św. z nauką misyjną dla dzieci i Rodziców oraz odnowienie Sakramentu Małżeństwa

11.00 –Msza św. z nauką misyjną w Czadrowie

12.00 –Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych w Krzeszowie

15.00 –Wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka

17.00 –Msza św. z nauką misyjną – Adoracja krzyża misyjnego. Udzielenie błogosławieństwa apostolskiego z odpustem zupełnym. Zakończenie Misji Świętych oraz uroczyste: „Te Deum Laudamus”

Drodzy i Szanowni Parafianie !

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi” – pamiętamy te słowa, wypowiedziane przez Świętego Jana Pawła II na początku Jego pontyfikatu. Słowa tak często powtarzane. Pragniemy zaprosić Was do wspólnej refleksji i modlitwy. Kiedyś Wasi rodzice i rodzice chrzestni wyznali podczas chrztu każdego z was takie słowa: „taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

Prosimy Was, Drodzy Państwo: rozważajcie te prawdy wiary i żyjcie nimi na każdy dzień. My, duszpasterze parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie wraz z Ojcem Misjonarzem dr Henrykiem Kałużą - Werbistą z Nysy; wychodząc Wam naprzeciw pragniemy zaprosić Was wszystkich na MISJE ŚWIĘTE, które poprowadzą nas wszystkich w objęcia Matki Bożej Fatimskiej i Łaskawej Pani Krzeszowskiej ku Chrystusowi Królowi – Jedynemu Zbawicielowi Świata. Otwórzmy więc drzwi naszych serc i pójdźmy za Jezusem ! Niech nikogo nie zabraknie u kratek konfesjonału w środę 18 października oraz na Uczcie Eucharystycznej podczas nauk misyjnych. MISJE KRZESZOWSKIE potrwają od niedzieli 15 października do niedzieli 22 października 2017 roku. Odbywać się będę w Krzeszowie, Krzeszówku i Czadrowie. Bardzo prosimy Państwa o modlitwę za dobre przygotowanie Misji Świętych w naszej Wspólnocie oraz za Ojca Misjonarza. Na czas tych świętych przeżyć życzymy wszystkim pogłębienia swojej wiary!